FOP யூனிட்டின் நிர்வாகம், பயிற்சி ஆலோசகர் மற்றும் பிரிசிடெண்டை தலைவராக கொண்டு இயங்கும் அலுவலக நிர்வாகிகள் குழுவினரின் கையில் இருக்கிறது.

யூனிட் தொடர்பாக எடுக்கப்படும் அனைத்து முடிவுகளும், கல்லூரியின் FOP பயிற்சி ஆலோசகர் மற்றும் FOP யின் மாநில நிர்வாகியின் ஒப்புதலை பெற வேண்டும்.

பிரெசிடெண்ட் பயிற்சி ஆலோசகர், கல்லூரி நிர்வாகம், மாநில நிர்வாகி மற்றும் FOPயின் திட்ட இயக்குனர் ஆகியோரிடம் அறிக்கை கொடுக்க வேண்டும்

யூனிட்டின் உள்ளார்ந்த செயல்பாடுகளைப் பொறுத்தவரையில் பயிற்சி ஆலோசகர் (அல்லது) பிரிசிடெண்டின் முடிவே இறுதியானது.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *